Thêm trang mới trong phần quản trị website

Đăng nhập vào phần quản trị để thêm mới trang:

B1: Chọn Trang

B2: Chọn Thêm trang mới

trang1

B3: Nhập tên trang vào ô tiêu đề

B4: Nhập nội dung trang giống như soạn thảo word

B5: Nhập chèn hình ảnh vào trang (giống các bước 5-1 đến 5-5 trong Thêm bài mới)

B7: Nhấn nút Đăng bài viết để hoàn thành

trang2

Nếu quý khách có điều gì thắc mắc vui lòng liên hệ qua Skype: hoanglamhanoi. Xin cảm ơn!