Thêm sản phẩm mới trong phần quản trị website

Đăng nhập vào phần quản trị để thêm mới sản phẩm:

B1: Chọn Sản phẩm

B2: Chọn Thêm sản phẩm

sanpham1

B3: Nhập tên sản phẩm vào ô tiêu đề

B4: Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm giống như soạn thảo word, có thể chèn thêm hình ảnh vào bài viết (xem hướng dẫn chèn hình tại Thêm bài mới)

B5: Nhập giá bán hàng, nếu không để giá thì bỏ trống

B6: Nhập giá khuyến mãi nếu có (giá khuyến mãi nhỏ hơn giá bán)

B7: Nhập nội dung mô tả ngắn cho sản phẩm

B8: Nhập hình ảnh đại diện cho sản phẩm ( (diễn tả trong các hình dưới)

B9: Click chọn chuyên mục đăng sản phẩm

B10: Chọn Đăng bài viết để hoàn thành

sanpham2

B8-1: Chọn Tải tập tin hình ảnh lên nếu trong thư viện chưa có hình

sanpham3

B8-2: Nhấn nút Chọn tập tin để lấy hình ảnh từ máy tính

sanpham4

B8-3: Chọn tập tin trên máy tính

B8-4: Nhấn nút Open để tải lên

sanpham5

B5-5: Sau khi hoàn thành tải hình ảnh lên thì nhấn nút Thiết lập ảnh sản phẩm

sanpham6

Nếu quý khách có điều gì thắc mắc vui lòng liên hệ qua Skype: hoanglamhanoi. Xin cảm ơn!