Thêm bài viết mới trong phần quản trị website

Đăng nhập vào phần quản trị để thêm mới bài viết:

B1: Chọn Bài viết

B2: Chọn Viết bài mới

baiviet1

B3: Nhập tên bài viết vào ô tiêu đề

B4: Nhập nội dung bài viết giống như soạn thảo word

B5: Nhập chèn hình ảnh vào bài viết (diễn tả trong hình dưới)

B6: Click chọn chuyên mục đăng bài viết

B7: Nhấn nút Đăng bài viết để hoàn thành

baiviet2

B5-1: Chọn Tải tập tin hình ảnh lên nếu trong thư viện chưa có hình

baiviet3

B5-2: Nhấn nút Chọn tập tin để lấy hình ảnh từ máy tính

baiviet4

B5-3: Chọn tập tin trên máy tính

B5-4: Nhấn nút Open để tải lên

baiviet5

B5-5: Sau khi hoàn thành tải hình ảnh lên thì nhấn nút Chèn vào bài viết

baiviet6

Nếu quý khách có điều gì thắc mắc vui lòng liên hệ qua Skype: hoanglamhanoi. Xin cảm ơn!